Triển lãm ảnh tư liệu “Từ ATK Thái Nguyên đến Chiến thắng Điện Biên Phủ”

26/04/2024

Ngày 26/4/2024, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh tư liệu: “Từ ATK Thái Nguyên đến Chiến thắng Điện Biên Phủ”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 - 20/5/2024)