Di tích lịch sử

Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồi Khau Tý, thôn Điểm Mặc, xã Điềm Mặc

06/10/2023

Nơi ở, làm việc của đồng chí Hoàng Quốc Việt

đồi Khẩu Goại, xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc

06/10/2023

Nhà ông Nguyên Văn Lá

Xóm Đồng Mụa, Xã Điểm Mặc

06/10/2023

Địa điểm Tổng Bí thư Trường Chinh ở và làm việc

Đồi Khuổi Khê, xóm Phụng Hiển, Xã Điểm Mặc

06/10/2023

Địa điểm Nhà họp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

xóm Roòng Khoa, Xã Điểm Mặc

06/10/2023

Địa điểm kho Quân Nhu

Xóm Tú Lăng (Bình Nguyên), xã Điểm Mặc

06/10/2023

Nhà ông Nông Đình Lăng

Xóm Bản Đắc, Xã Điểm Mặc

06/10/2023

Địa điểm di tích Cục Quân lực

xóm Bản Hóa, Xã Điểm Mặc

06/10/2023

Trang 1 trên tổng số 8 trang