Cơ cấu tổ chức

25/12/2017

Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên 

1.      Lãnh đạo (01 Trưởng ban; 01 Phó Trưởng ban)

·        Trưởng ban

·        Phó Trưởng ban

2.      Các phòng thuộc Ban gồm có:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp;

– Phòng Nghiệp vụ di tích và Thông tin tư liệu

– Phòng QL Nhà trưng bày Bảo tàng;

– Phòng QL Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh;

– Phòng QL Khai thác dịch vụ

Cụ thể

I. LÃNH ĐẠO BAN

1.Trưởng ban Bùi Huy Toàn

 Mobi: 098 455 6021

 Email: buihuytoanbttn@gmail.com

2. Phó Trưởng ban Bùi Việt Điệp

Mobi: 0977.991.229

Email: buihongdiep04@gmail.com

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN.

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

– Trưởng phòng: Ma Ngọc Vịnh

    Mobi:0979. 808. 978

– Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu

3. Phòng Nghiệp vụ di tích và Thông tin – Tư liệu

– Trưởng phòng: Bùi Văn Đạt

  Mobi: 0982.395.118

·Phó Trưởng phòng: Ma Bách Hiệp

4. Phòng Quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Trưởng phòng: Trịnh Thanh Quân

 Mobi: 0986.842.998

– Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Toàn 

5. Phòng QL Nhà trưng bày Bảo tàng.

– Trưởng phòng: Ma Văn Tâm

 Mobi: 01694.783.162

– Phó Trưởng phòng: Ôn Văn Mạnh

 6. Phòng QL Khai thác dịch vụ

– Phó Trưởng phòng: Ngô Quang Hùng

– Mobi: 0975.230.284

III. ĐOÀN THỂ

1. Công đoàn

– Chủ tịch: Ma Văn Tâm

 Mobi: 01694.783.162

2. Đoàn Thanh niên

 – Bí thư: Nguyễn Ngọc Đức

 

Tin liên quan