Chuyện kể

Về nơi phong hàm cấp tướng đầu tiên

Trong hành trình về nguồn thăm An Toàn Khu Định Hóa có một địa danh đặc biệt mà nơi đó đã đặt dấu mốc đầu tiên làm lên tên tuổi và sự nghiệp vị tướng huyền thoại, từ vùng rừng núi hoang sơ, đồi Pụ Đồn (Đồi Phong Tướng) nơi diễn ra sự kiện trọng đại lễ phong quân hàm cấp tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

25/08/2021

Chiến thắng 30/4:Biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 có tầm vóc, ý nghĩa lịch sử sâu sắc và giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

28/04/2020

Di huấn Hồ Chí Minh về “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”

(TG)- Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn đề cao và thực hiện “CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH”[1]; đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thường xuyên rèn luyện những đức tính quý báu đó. Trước khi đi xa, Người căn dặn trong Di chúc: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”[2].

08/08/2019

Không có ảnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với bài họa thơ Đường luật nổi tiếng

Trong hợp tuyển văn thơ Hồ Chí Minh,chúng ta phải nhắc tới bài thơ Đường luật nổi tiếng chiến họa của Người với Nguyễn Hải Thần (1869–1949).Hai bài thơ xướng họa ấy vẫn đi cùng với năm tháng.

24/06/2018