Bài viết

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT ATK ĐỊNH HÓA, THÁI NGUYÊN TRONG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai (Thái Nguyên) cùng các huyện Yên Sơn, Chiêm Hóa, Sơn Dương (Tuyên Quang) và Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính Phủ chọn làm An Toàn Khu (ATK) Trung ương lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi, bởi nơi đây đáp ứng được đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” “tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ” tức “Tiến có thể đánh, lui có thể giữ”.

04/12/2023