An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên là nơi diễn ra Hội nghị quan trọng của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ.

06/05/2024

Những ngày tháng 5 lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều chung niềm phấn khởi, tự hào khi hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2024) từng dòng người từ mọi miền đất nước trở về chiến khu xưa An toàn khu (ATK) Định Hóa là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị đưa ra quyết định quan trọng, khởi nguồn cho chiến thắng vĩ đại của quân dân ta ở Điện Biên Phủ.ATK Định Hóa đang từng ngày khởi sắc, xứng đáng với tầm vóc và vị thế của mảnh đất chiến khu. Những đồng lúa đang chuẩn bị trổ bông xanh mướt, ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày trong các làng, bản mái ngói đỏ tươi, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trước cửa nhà, ai cũng thấy rộn ràng, tự hào về truyền thống cách mạng của đồng bào các dân tộc nơi đây, một lòng một dạ bảo vệ tuyệt đối an toàn Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính Phủ, các bậc cách mạng tiền bối để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.


Từ mảnh đất ATK Định Hóa, các quyết sách lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ đã ra đời, lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp, tiến tới chiến thắng Điên Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu”, kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương. Ngày 6/12/1953, tại lán Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Bộ Chính trị tổ chức cuộc họp dưới dự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghe Tổng Quân ủy báo cáo và duyệt lần cuối kế hoạch tác chiến Đông – Xuân (1953-1954) đồng thời quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất. Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ với bí danh “Trần Đình” và nhất trí thông qua Phương án tác chiến của Tổng Quân ủy. Bộ Chính trị cũng quyết định thành lập Đảng ủy mặt trận Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy. Trước khi lên đường đi Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên Khuôn Tát chào Bác Hồ. Khi chia tay, Bác dặn “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng, không đánh

Cuối năm 1953, tại cánh đồng Bản Soi, xã Đồng Thịnh (Định Hóa), dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân ta đã tổ chức cuộc diễn tập trước khi xuất quân lên Điện Biên. Nhờ có quyết sách kịp thời, quan trọng trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt tình hình, tương quan giữa ta và địch, Chiến dịch Điện Biên Phủ đã được mở đúng kế hoạch, quân ta đã giành được thắng lợi vang dội trên chiến trường Điện Biên, làm nên chiến thắng Điện Biên "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”


ATK Định Hóa là nơi khởi nguồn của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Nơi đây ghi dấu ấn đậm nét về chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 70 năm, tại quần thể di tích ATK Định Hóa hôm nay, những tư liệu lịch sử quý giá luôn được lưu giữ và lan tỏa. Trong đó, hai di tích quan trọng là lán Tỉn Keo, nhà bia ở xóm Bản Soi cũng gắn liền với Chiến dịch Điện Biên Phủ, là "địa chỉ đỏ” để thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi, tự hào và giáo dục lòng yêu nước về chiến thắng Điện Biên trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, khát vọng hòa bình, độc lập, tự chủ của dân tộc ta đã chiến thắng:

“Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng…”


Tin liên quan